Link til denne side:  
MARX: KAPITALISMENS FINANSFASCISME
Den aktuelle finanskrise følger mønstret fra de mange tidligere kriser.
Forklaringen på dem ligger i kapitalismens egen indre absurde logik som dokumenteret af Karl Marx.

Med "kapital" menes her ikke den kapital, der seriøst er investeret i produktion og handel, men den kapital, der lever af spekulation.


Med "kapitalist" menes både ejere og administratorer (banker, børser, lånere mv.) af de enorme kapitaler, der flyder rundt globalt. Altså folk, der handler efter kapitalens ideologi.

AKTUELLE EKSEMPLER
OLIEPRISERNE
Den kraftige stigning i oliepriserne i år ($147 tønden i juli) skyldtes udelukkende kapitalejeres spekulation i oliekontrakter, uden at det iøvrigt ændrede noget i den normale olieforsyning. Selv om OPEC nu begrænser produktionen, fortsætter prisfaldet, fordi halvdelen af spekulanterne har fundet andet at spekulere i. Mere

KORNPRISERNE
De er steget kraftigt det sidste år, og også det skyldes i stor udstrækning kapitalejeres spekulation i kornkontrakter, men også olieprisen. Andre forklaringer, korn brugt til biobrændstof, stigende befolkningstal, ændrede spisevaner, naturens luner kan ikke forklare de hurtige prisstigninger alene. Mere

AFDRAGSFRI LÅN OG FLEXLÅN
med pant i oppustede huspriser (USA's husboble). Kapitalen havde opfundet nye financielle instrumenter at investere i, ikke kun de to lånetyper, men også forskellige former for rentederivater (futures, swaps, floors). Kapitalejerne solgte til banker, der solgte dem videre til almindelige mennesker.
Men også det endte som en boble, der brister ligesom alt andet, den asociale formålsløse rentebærende kapital rører ved. Nu er almindelige mennesker truet af recession, arbejdsløshed, sænket levestandard og gældsfælde. Og banker krakker. Mere

KAPITALAKKUMULATION
- lønarbejderne (inkl. ledere) producerer merværdi, dvs mere end de får løn for.
- jo mere der produceres og forbruges, jo større merværdi.
- dette er foregået i århundreder og foregår stadig fx. i Kina, hvor millioner af underbetalte kinesere skaber gigantiske mængder merværdi.
- resultatet er opbygningen af enormt store private kapitaler.

KAPITAL SOM DØD EJENDOM ELLER SPEKULATION
- kapitalmassen mister nødvenligvis forbindelse med produktion, fordi den er blevet større end behovet for produktion, der iøvrigt fortsætter med at producere kapital af merværdi.
- den eksisterer kun som død ejendom for kapitalejerne, da den ikke kan forbruges.
- de er derfor tvunget til at finde nye investeringsobjekter, altså ren spekulation uden hensyn til produktion og mennesker.
- Marx kaldte den "rentebærende kapital" i modsætning til kapital, der bruges til produktion og handel. Kunne også kaldes overskudskapital.

KAPITALENS IRRATIONELLE BOBLER OG PANIK
- kapitalen vil søge hen, hvor der synes at være udsigt til stort afkast.
- da den kun er styret af spekulation og ikke af rationelle og realistiske samfundsmæssige hensyn, vil den blot skabe bobler, f.eks. dot.com-boblen i 2001.
- af samme grund vil boblen briste og kapitalisterne reagere med den kendte panik, hvis de ikke straks kan finde nye investeringsobjekter.

KAPITALENS FINANSFASCISME
- Marx kaldte det kapitalfetich, altså dyrkelse af og underkastelsen under kapitalen som var den en primitiv guddom.
- i dag er fascisme et bedre navn, fordi kapitalen optræder som en selvstændig irrationel politisk magt, der ifølge sin egen logik og i sin egeninteresse altid vil skade samfundene og deres borgere.
- nationalbanker, regeringer, parlamenter skal lappe på de sår, den skaber i samfundene med dens stræben efter finansiel magt.

KAPITALENS DESTRUKTIVE "PSYKOLOGI"
1. kapitalen skaber den sædvanlige boble, f.eks. spekulation i afdragsfrie lån uden check af sikkerhed.
2. boblen brister også som sædvanlig, da kapitalen igen opdager, at den er tom.
3. kapitalen skaber panik ved at sælge sine aktier, selv om værdierne bag dem generelt ikke har ændret sig, og får seriøse aktører til også at sælge.
4. men kapital, der ikke er investeret, er død kapital.
5. så i virkeligheden sælger den kun for at købe igen til lavere kurser end de oprindeligt var købt for.
6. men eksperterne, der ikke gennemskuer spillet, selv om det ikke er første gang, de ser det opført, siger psykologiserende, at tilliden er væk, og at den skal genoprettes.
7. hvis tillid til hvad? kapitalens tillid til sig selv! Når kurserne er lave nok, så der kan tjenes penge ved køb, køber den. Kurserne kan jo ikke blive ved med at stige, så de skal ned engang imellem for at kunne stige igen ved profit.
8. og imens går det ud over befolkningen, og politikerne er magtesløse.
9. absurd kapitalfascisme!

MARX ANALYSEREDE FÆNOMENET
Intet er nyt, monotont det samme hver gang, i århundreder!
Og hver gang kommer økonomer med en stribe af bortforklaringer, som f.eks. at det skyldtes Clinton, der tvang bankerne til at udstede afdragsfri lån, for at folk kunne få opfyldt deres husdrøm.
De religiøse har deres bortforklaring, nemlig grådighed, fordi man ikke retter sig efter gud, og så har de opnået billig reklame for deres religion. Kristendommen og derefter islam forbyder renter.
Men da mønstret basalt og konkret er det samme hver gang, er det i det, årsagen ligger. Marx beskrev det for 150 år siden.

LØSNINGEN
er ikke gammel sovjetisk planøkonomi, der iøvrigt stammede fra det amerikanske økonomiske koncept, taylorismen.
Men en genoptagelse af Marx's oprindelige idé om samfundsstyring af økonomien med menneskets reelle materielle og kulturelle frihed som overordnet mål.
Det er klart utåleligt, at kapitalen via banker og børser kan styre samfundsudviklingen i højere grad end folkevalgte politikere.
Det svarer til systemerne i tidligere perioder, hvor det var konge, adel, kirken, der styrede befolkningen.
Udviklingen er kommet til det stadium, hvor befolkningen også skal gøre sig fri af kapitalen. Tro endlig ikke, at de vestlige demokratier i dag har nået deres slutfase!

TRANSPARENS
Her blot en antydning af starten på en løsning.
Forudsætningen er, at alle ved, hvem der er aktørerne på børser og i banker, hvad de foretager sig og især hvorfor.
Det er ikke nok at få at vide, at børsen reagerer nervøst, er i panik, mangler tillid. Det er psykologiserende bortforklaringer af kapitalens motiver for at købe og sælge.
Man skal ikke på den både acceptere alt fra kapitalens side, men kræve klarhed for at kunne kritisere og demonstrere mod dens aktører.

ANTAL KOMMENTARER: 0


Skriv en kommentar til ovenstående indlæg (den indsættes straks)

Dit navn
      
Et link skrives med dette format: <a href="http://websiden.dk">titel<a>

Top